Evente

Kompania Amla sh.p.k. do te
jete pjesemarrese ne panairin
e BiaFach 2010 i cili zhvillohet
nga data 17 deri 20 shkurt 2010
ne Nuremberg, GJERMANI.

Rreth nesh

Amla eshte krijuar ne shtator 2006

Mungesa e çfaredolloj forme , mundesise per te thithur  frutet e geshtenjes ne Tropoje,  qofte perpunim dhe shperndarje , nxiti idene per te studiuar mundesine e krijimit te nje baze per grumbullimin e perpunimin e geshtenjes ne kete rreth.

Pas nje periudhe studimi dhe analize te tregut te jashtem dhe te atij vendas, u vendos  te krijohet kompania  Amla me qellim kryesor grumbullimin dhe perpunimin e geshtenjes. Ky vendim nuk ishte I lehte, pasi ne Shqiperi mungon eksperienca ne fushen e perpunimit te geshtenjes, I cili nuk ka ekzistuar ndonje here.

Qe nga 2006 deri ne 2008, kemi arritur te kemi  linjen e pranimit; te seleksionimit; kalibrimit; linjen e tharjes; te bluarjes; t e zhveshjes dhe po ngreme linjen e nenprodukteve te geshtenjes : geshtenje e bute ne natyre, reçel geshtenje, geshtenje e pjekur.